"GIS dan Srbija 2017 - GIS DAY Serbia 2017"

PROGRAM - 15. novembar 2017.

Registracija u holu Rektorata
9:00 – 10:00 h

Plenarna predavanja (1. deo) u amfiteatru Rektorata
10:00 – 11:20 h

Prof. dr. Milica Pavkov Hrvojević, Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. dr. Lazar Lazić, Direktor Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo,Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. dr Vladimir Crnojević, Direktor BIOSENSE INSTITUTA
pk dr. Zoran Srdić, Zamenik načelnika Vojnogeografskog instituta 
Doc. dr. Milan Kilibarda, Univerzitet u Beogradu - Građevinski fakultet 
Prof. dr. Miro Govedarica, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka
Doc. dr. Minučer Mesaroš, Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematički fakultet

Pauza i izložba postera (hol Rektorata)
11:20 – 11:40 h

Plenarna predavanja (2. deo) u amfiteatru Rektorata
11:40 – 12:40 h

Prof. dr. Sanja Stojković, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet 
Doc. dr. Miloš Marjanović, Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet 
Prof. dr. Pavel Benka, Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet 
Siniša Polovina, Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet
Doc dr. Dejan Stojanović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
dipl.inž.arh Aleksandar Avramović, GIS koordinator, Opština Kraljevo

Pauza i izložba postera (hol Rektorata)
12:40 – 13:05 h

Plenarna predavanja (3. deo) u amfiteatru Rektorata
13:05 – 14:40 h

Vojkan Gajović, GDi 
Ljubiša Adžemović, LIVONA d.o.o.
Milica Čiča, HERE 
Mladen Đurković, VEKOM 
Sandra Kozomara, Hyperoptic Ltd 
Dodela nagrada za GIS dan 2017 / Podela ArcGIS sertifikata za studente koji su položili Osnove GIS-a na DGTH

Ručak (Restoran u zgradi Rektorata), izložba postera (hol Rektorata) i izložba opreme (hol Rektorata)
14:40 – 15:40 h

RADIONICA 1 - POLJOPRIVREDA I GIS (amfiteatar Rektorata)
15:40 – 17:15 h

APOLO H2020 PROJEKAT - SOILGRIDS, Univerzitet u Beogradu - Građevinski fakultet 
Profesionalni bespilotni sistemi i primeri primene za GIS, LIVONA d.o.o.
WATER@RISK IPA Cross-border projekat, Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematički fakultet

RADIONICA 2 - PAMETNI GRADOVI I GIS (Drugi sprat u zgradi Rektorata)
15:40 – 17:25 h

ANALIZA CALL DETAIL RECORD podataka,  Sanja Brdar, BIOSENSE INSTITUT
URBAN PREX - URBAN PATH IPA Cross-Border projekti, Stevan Savić, Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematički fakultet
HERE PLATFORMA, Milica Čiča, HERE

RADIONICA 3 Plava zgrada Prirodno-matematičkog fakulteta, Prvi sprat, sala GIS 1
15:40 – 17:40 h

ArcGISOnline - praktična demonstracija, GDi 
Satelitski snimci – prikupljanje podataka bilokad i bilo gde!  Vekom

RADIONICA 4 - GIS U OBRAZOVANJU - Interaktivna radionica za srednjoškolce i studente (Hol Rektorata)
14:00 – 18:00 h

Lov na izgubljeno blago - GEOKEŠING takmičenje
Pronađi se! Takmičenje u igri Geoguessr 
Demonstracija korišćenja sistema Virtuelne realnosti / Proširene realnosti
Minecraft EDUCATION i VR

Powered by WebExpress