"GIS dan Srbija 2017" - "GIS DAY Serbia 2017"

Pišite nam na: nsgis@dgt.uns.ac.rs
Možete nam se i direktno obratiti popunjavanjem sledećih polja:

Mesto održavanja - Nova zgrada Rektorata u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad 
E-mail: nsgis@dgt.uns.ac.rs
Powered by WebExpress